A catalogue of a collection of paper, catergorised by colour and shape irregularity // Un catálogo de mi colección de papel, organizada por color e irregularidades de forma.
Back to Top